Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2019

krewzwodka
0609 0e41 500
Reposted fromtfu tfu viasatyra satyra

October 22 2019

krewzwodka
5150 ed57 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
krewzwodka
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
krewzwodka
2429 e363 500
Reposted fromrol rol viascorpix scorpix

October 16 2019

krewzwodka
8170 9348 500
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
krewzwodka
krewzwodka
4514 c061
Reposted fromzie zie viamisspandora misspandora

October 12 2019

krewzwodka
2157 dabc
Reposted fromwentyl wentyl viairmelin irmelin
krewzwodka
5484 6646 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viairmelin irmelin
krewzwodka
3337 7203 500
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin

October 08 2019

krewzwodka
Są takie osoby, o których wiesz, po prostu masz przeczucie, że zostaną z tobą na zawsze. Czasem znikają na jakiś czas, ale więź pozostaje i wraca się do siebie, jakby nigdy nic się nie zdarzyło, jakby czas stanął  w miejscu. Zaczynasz rozmawiać i czujesz, jakbyście się widzieli wczoraj.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianatalkaaaa natalkaaaa
krewzwodka
7908 2bf3 500
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
krewzwodka
0803 6921
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
krewzwodka
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viaegzystencja egzystencja
krewzwodka
0951 c7c7 500
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
krewzwodka
8309 68a3 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
krewzwodka
9554 dd93
Reposted fromwooles wooles viasardoniczna sardoniczna
krewzwodka
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viasardoniczna sardoniczna
krewzwodka
6663 1d78 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin
krewzwodka
8329 9e82 500
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl