Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaHoHo HoHo

June 25 2017

krewzwodka
4070 2a0b
krewzwodka

Uwaga!!!
Jeśli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to wzruszon będzie,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on,chyba,kurwa ,przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
krewzwodka

June 12 2017

krewzwodka

June 06 2017

krewzwodka
0013 deba
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasatyra satyra
krewzwodka
9410 7a0c
Reposted fromverdantforce verdantforce viairmelin irmelin

June 05 2017

krewzwodka
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
krewzwodka
1498 387d 500
1003 3e6e 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaitmakesmecalm itmakesmecalm
krewzwodka
8652 6acc
krewzwodka
5248 edb5 500
Reposted fromfungi fungi viabercik bercik
krewzwodka
0033 621a 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viagoszko goszko
krewzwodka
8656 6d6d 500
Reposted fromtfu tfu viagoszko goszko
6305 dded

Truth has been spoken

Reposted frommyry myry viagoszko goszko
krewzwodka

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viagoszko goszko
8962 2136 500
Reposted fromikari ikari viabeltane beltane
krewzwodka
krewzwodka
7886 832f
Reposted fromphilipp philipp viairmelin irmelin
krewzwodka
6836 8364
Reposted fromtudu tudu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl