Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

krewzwodka
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaavooid avooid
krewzwodka
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy vianowaczi nowaczi
krewzwodka
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm

July 16 2017

krewzwodka
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaboringsoup boringsoup

July 08 2017

krewzwodka
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
krewzwodka
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viairmelin irmelin
krewzwodka
Witej
Reposted frombruxa bruxa viairmelin irmelin
krewzwodka
4458 d527
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
krewzwodka
3859 436e 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viairmelin irmelin
krewzwodka
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viakrzysk krzysk
0095 219f
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
krewzwodka
0124 3bef
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaorelh orelh
krewzwodka
Reposted fromFlau Flau viaorelh orelh
krewzwodka
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viasatyra satyra
krewzwodka
5335 22a0
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaorelh orelh
krewzwodka
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viaPicki91 Picki91

July 02 2017

7336 1a07 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaHoHo HoHo

June 25 2017

krewzwodka
4070 2a0b
krewzwodka

Uwaga!!!
Jeśli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to wzruszon będzie,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on,chyba,kurwa ,przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
krewzwodka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl