Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

krewzwodka
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viarealityisabitch realityisabitch

May 25 2017

krewzwodka
7840 fe5d 500
Reposted fromGIFer GIFer viaotella otella
krewzwodka
1954 b863
Reposted fromparkaboy parkaboy viamisspandora misspandora
krewzwodka
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
krewzwodka
6140 063c
Reposted fromkrzysk krzysk

May 12 2017

krewzwodka
3595 116f 500
Reposted fromYuei Yuei viairmelin irmelin
krewzwodka
krewzwodka
5178 07e2 500
Reposted fromowca owca viabeltane beltane
krewzwodka
stretch
Reposted fromanabee anabee viaboringsoup boringsoup
krewzwodka
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
krewzwodka
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
krewzwodka
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
krewzwodka
2904 f7d5 500
Reposted fromnatyalka natyalka viabercik bercik
krewzwodka
3711 43c4 500
Reposted fromGIFer GIFer viascorpix scorpix

May 06 2017

krewzwodka
9077 edd8
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec vialanabanana lanabanana
krewzwodka
Reposted fromFlau Flau
krewzwodka
8856 5c7c 500
Reposted fromsosna sosna viabeltane beltane
krewzwodka
4485 fd3f 500
I need some sleep
You can't go on like this...
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
krewzwodka
2641 1362
Reposted fromtfu tfu viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl