Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2019

krewzwodka
8906 6472 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
krewzwodka
Uwielbiam ludzi, którzy zawsze są sobą. Nie udają, nie dopasowują się do reszty i idą własną drogą. Nie rzucają fałszywych uśmiechów i nie rządzi nimi chęć bycia kimś, kim nie są. Nawet kosztem życia towarzyskiego potrafią mówić prawdę. Tacy ludzie są jak tabletka przeciwbólowa w tym bolesnym, zakłamanym świecie...
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamoai moai

August 06 2019

krewzwodka
4853 9cdb 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viairmelin irmelin
krewzwodka
1132 6b46 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
krewzwodka
4235 06ca 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viairmelin irmelin
krewzwodka
2241 c218 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
krewzwodka
Nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko. Jeszcze bardziej nie wiem jak żyć.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
krewzwodka
5031 1e66 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
6254 a3a5
Reposted fromjazminrose jazminrose viamisspandora misspandora

July 31 2019

krewzwodka
0415 4796 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viarudelubie rudelubie
krewzwodka
7520 8c37 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
krewzwodka
9970 0c9e
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
krewzwodka
Reposted fromapatia apatia viairmelin irmelin
krewzwodka
1349 0f72 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
krewzwodka
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
0340 6056

Sıp pɐǝɹ n uɐɔ

Reposted frommyry myry viaotella otella

July 12 2019

krewzwodka
7446 b08f 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
krewzwodka
6636 6510 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viascorpix scorpix
krewzwodka
7337 af71 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viarudelubie rudelubie

July 11 2019

krewzwodka
1779 8139 500
Reposted fromstroschek stroschek viamisspandora misspandora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl