Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

krewzwodka
krewzwodka
9103 9399
Reposted fromsohryu sohryu viahouseofpain houseofpain
krewzwodka
8890 f229 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaHoHo HoHo

February 24 2017

krewzwodka
Reposted fromtfu tfu viavogel vogel
krewzwodka
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromchocoway chocoway viaRybciaaa Rybciaaa
krewzwodka
Reposted fromoll oll vianiemaproblemu niemaproblemu
krewzwodka
8535 da11
krewzwodka
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot via12czerwca 12czerwca
krewzwodka
8867 8940
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viahysterie hysterie
krewzwodka

February 23 2017

krewzwodka
3333 d8ec
Reposted frommondkroete mondkroete viaatranta atranta
krewzwodka
Reposted fromtfu tfu viahysterie hysterie
krewzwodka
9615 00a5
Reposted fromaunds aunds viablondi blondi
krewzwodka
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
krewzwodka
3848 3d77
Reposted fromfungi fungi viagoszko goszko
krewzwodka
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaxannabelle xannabelle
krewzwodka
doświadczenie życiowe i zawodowe
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaxannabelle xannabelle
krewzwodka
8902 088a
Reposted fromkrzysk krzysk
krewzwodka
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer vianowhatever nowhatever
krewzwodka
6254 3e8e 500
standard
Reposted fromdestienne destienne viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl