Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2018

krewzwodka
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viairmelin irmelin
krewzwodka
5622 7b93 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viahysterie hysterie
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
krewzwodka

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
krewzwodka
1375 5af9
krewzwodka
krewzwodka
6050 e272
Reposted fromvaporwave vaporwave viairmelin irmelin
krewzwodka
1930 c154 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
krewzwodka
Reposted fromkels kels viasatyra satyra
krewzwodka
4988 64ae 500
I should have never learned of the laptop+couch combo. There's no coming back from this.
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viairmelin irmelin
krewzwodka
0638 bb0a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaatranta atranta
krewzwodka

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
krewzwodka
0591 a421 500
Reposted fromfrotka frotka viaodulekkocurek odulekkocurek
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaodulekkocurek odulekkocurek
krewzwodka
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaodulekkocurek odulekkocurek
krewzwodka
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu viaodulekkocurek odulekkocurek
krewzwodka
krewzwodka
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?
krewzwodka
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaodulekkocurek odulekkocurek

January 08 2018

krewzwodka
0071 b734 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl