Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

krewzwodka
5263 53e1 500
Reposted bysardonicznaviajero
krewzwodka
krewzwodka
6173 5143 500
Reposted fromkaiee kaiee viahysterie hysterie
krewzwodka
9306 17f5 500
Łódź, nie mogę zdradzić gdzie
krewzwodka
5726 aee6
Tell Cersei it was me
Reposted fromkopytq kopytq viasardoniczna sardoniczna
krewzwodka
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viasardoniczna sardoniczna

July 25 2017

krewzwodka
Reposted fromFlau Flau viagoszko goszko
krewzwodka
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viagoszko goszko
krewzwodka
5497 7e16 500
Reposted fromckisback ckisback
krewzwodka
krewzwodka
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaavooid avooid
krewzwodka
Im dłużej żyję, tym częściej odpowiadam "nie wiem" na proste pytania.
— Mirosław Welz
Reposted frompesy pesy vianowaczi nowaczi
krewzwodka
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaitmakesmecalm itmakesmecalm

July 16 2017

krewzwodka
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaboringsoup boringsoup

July 08 2017

krewzwodka
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
krewzwodka
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viairmelin irmelin
krewzwodka
Witej
Reposted frombruxa bruxa viairmelin irmelin
krewzwodka
4458 d527
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
krewzwodka
3859 436e 500
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viairmelin irmelin
krewzwodka
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl