Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

krewzwodka

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viasatyra satyra
krewzwodka
3722 0afe 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
krewzwodka
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viazyrafa zyrafa
krewzwodka
5974 76d0
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazyrafa zyrafa
krewzwodka
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazyrafa zyrafa
krewzwodka
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viazyrafa zyrafa
krewzwodka
Reposted fromFlau Flau viaegzystencja egzystencja

February 16 2019

krewzwodka
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaegzystencja egzystencja
krewzwodka
0046 4587
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
krewzwodka
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viaegzystencja egzystencja
krewzwodka
Zamiast mówić: "Co ja takiego zrobiłem", spróbuj powiedzieć: "Następnym razem zrobię to inaczej".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaegzystencja egzystencja
krewzwodka
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
krewzwodka
8866 92dc 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin

January 29 2019

krewzwodka
0357 6e61 500
Reposted fromTamahl Tamahl viairmelin irmelin
krewzwodka
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
krewzwodka
5324 4f3c 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
krewzwodka
9021 ab2f 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
krewzwodka
8763 b189
Reposted fromkosmata kosmata viairmelin irmelin
krewzwodka
Pamiętaj, że zawsze możesz wstać, pierdolnąć drzwiami i odejść pewnym krokiem, nie odwracając się za siebie. Nigdy nie zapominaj o tej opcji.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaegzystencja egzystencja
krewzwodka
Potrzebuję tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść.
Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś, kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Palahniuk, Udław się
Reposted fromkaqla kaqla viaegzystencja egzystencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl